demiryolu
taşımacılığı

 

Haftalık olarak gerçekleştirdiğimiz düzenli demiryolu taşımacılığı operasyonlarımızla müşterilerimize alternatif taşıma modelleri sunuyoruz.

Uluslararası Demiryolu taşımacılığı, firmalara ağır ve hacimli yüklerin taşınması noktasında çok yüksek maliyetlere katlanılmadan hizmet alınmasını sağlayan bir taşımacılık türüdür.

Ülkemizde, gelişmiş batı dünyasının temel taşıma modellerinden en önemlisi olan demiryolu taşımacılığı konusunda da ÇAĞ LOJİSTİK A.Ş. demiryolu taşımacılığı yapan firmalarının başında gelmektedir.

Demiryolu taşımacılığı, güvenilir olması, insana bağımlılığın ve dolayısıyla hata riskinin asgariye indirilmiş olması, rekabetçi maliyetler oluşturulabilmesi, güzergâh üzerindeki avantajları ve çevre dostu bir çözüm oluşturması itibarıyla son dönemlerde artarak ilgi gören bir taşıma modelidir.

Demiryolları taşımacılığı türünde kullanılan araçların hız kapasiteleri, verilen taşıma hizmetinin türü ve mahiyetine göre paralellik göstermektedir.

Kömür, demir gibi yer altı kaynakları ile tarım ve orman ürünlerinin alıcı merkezlerine aktarımı genellikle demiryolu taşımacılığıyla yapılmaktadır. Demiryolu taşımacılığı hem çevre dostudur, hem de uzun mesafeli taşıma hizmeti ihtiyaçlarında ciddi maliyet avantajı sağlamaktadır. Kitle taşımacılığına elverişli olması sebebiyle de diğer taşıma türlerinden kaynaklanan yoğunlukları (örneğin karayollarındaki trafiğin yükünü) azaltıcı faydası vardır.

Ulaşımda kara yollarının kötü hava koşullarında içine düştüğü durum göz önüne alındığında sadece belirli yüklerin değil, tüm yüklerin taşınması için demir yolları daha elverişli hâle gelmektedir.

ULUSLARARASI DEMİR YOLU TAŞIMACILIĞI DİĞER TAŞMA TÜRLERİNE GÖRE BAZI AVANTAJLAR SUNMAKTADIR

  • Çevreye duyarlı bir taşımacılık türüdür.
  • Diğer taşıma türlerine göre daha güvenlidir.
  • Kara yolu trafik yükünü hafifletir.
  • Genelde diğer taşıma modellerinin aksine uzun dönem sabit fiyat garantisi vardır.
  • Uluslararası geçişlerde kara yolunda geçiş sınırlamaları bulunurken transit ülkelerin tercih ettiği bir taşıma türü olmasından dolayı geçiş üstünlüğü verilmektedir.
  • Transit süreleri kara yoluna göre biraz daha fazla olmasına rağmen sefer süreleri sabit durumdadır.
  • Ağır tonajlı ve havaleli yükler için en uygun taşıma türüdür.

HİZMET VERDİĞİMİZ ÜLKELER

Romanya- Bulgaristan – Sırbistan – Macaristan -Ukrayna – Belarus – Azerbaycan – Gürcistan – Kazakistan – Türkmenistan