Soycan Şirketler Grubu’nun başarısındaki temel faktörlerden biri, nitelikli çalışanlara sahip olmasıdır. Çalışanların eğitilmesi ve geliştirilmesi için planlı eğitime, takım ruhuyla verimli çalışmaya verilen önem sebebiyle, alınan kararlarda insan faktörü ana ögelerden biridir.

Faaliyet gösterdiği ülkelerin çeşitliliğine bağlı olarak çokuluslu bir çalışan profiline sahip olan firmada İngilizce, Almanca, Rusça, Ukraynaca, Romence, Moldovaca, Lehçe, Kazakça dilleri günlük operasyonlarda kullanılan dillerdir.

Soycan Şirketler Grubu çalışanları arasında ırk, etnik köken, cinsiyet, din, dünya görüşü, bedensel engel, yaşlılık, cinsel kimlik ya da kişiye özgün herhangi bir ayrımcılık söz konusu olmamaktadır.

Soycan Şirketler Grubu personel seçimi aşamasından başlayarak kariyer imkanlarını çalışanların yetkinlik, eğitim ve performanslarına göre eşit şekilde uygulanmaktadır.

Sürekli gelişme ve şirketle birlikte büyüme prensibinden hareketle, eğer siz de başarıya giden bu yolda birlikte yürümek istiyorsanız, lütfen iletişime geçiniz.